Институт за изследване на населението и човека
 
  • ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
    PSIHOLOGICHNI IZSLEDVANIA
    PSYCHOLOGICAL RESEARCH (in Bulgarian)
  •     
    ISSN 1311-4700 (Print)
    ISSN 2367-4563  (Online)
В момента извършваме реконструкция на сайта, поради което регистрациите и опциите за вход в системата са временно спрени. Благодарим Ви за търпението.

Сп. ,,Психологични изследвания“ е реферирано във ВИНИТИ РАН и ERIH PLUS, и е включено в базата данни на Central and Eastern European Online Library.

През 2016 г. сп. ,,Психологични изследвания“ за четвърти пореден път спечели Конкурса за научна периодика към ФНИ, МОН с ръководител   проф. д-р Антоанета Христова.