Институт за изследване на населението и човека
 
  • ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
    PSIHOLOGICHNI IZSLEDVANIA
    PSYCHOLOGICAL RESEARCH (in Bulgarian)
  •     
    ISSN 1311-4700 (Print)
    ISSN 2367-4563  (Online)
В момента извършваме реконструкция на сайта, поради което регистрациите и опциите за вход в системата са временно спрени. Благодарим Ви за търпението.

Година 19, Книжка 1 (2016)

Right-wing authoritarianism and social dominance orientation as triggers of changing social distances towards immigrants A. Hristova, Y. Zografova,D. Bakalova, B. Andreev
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
Trust and Its Relation to Migration in Kosovo D. Berxulli
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
The Balkans as a gate of nations – new challenges for political psychologists in the new era N. Petrovic
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
The political resocialization of Romanian migrants G. Badescu, D. Angi
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
Why does identity matter? A Two-Path Model to Intergroup Forgiveness via In-group Bias and Outgroup Blame G. Baysu, Y. Duman
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
Sociological approaches to measuring migration potential in the countries of origin and migration pressure on Bulgaria S. Tashev
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
Reintegrating Returned Migrants to Kosovo A. Arenliu, S. Weine
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
Essential aspects of psychological work with third countries’citizens in the Special Center for Temporary Accommodation of Foreigners – Sofia K. Stefanova, S. Stoyanova
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
Migrant Inclusion Strategies: Transferring Good Practices in Project MiStra E. Tair
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
The First to Say “Hello!”: Profile and Motivation of the Volunteers in the Registration and Reception Centers for Refugees in Bulgaria I. Nacheva
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски