Институт за изследване на населението и човека
 
  • ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
    PSIHOLOGICHNI IZSLEDVANIA
    PSYCHOLOGICAL RESEARCH (in Bulgarian)
  •     
    ISSN 1311-4700 (Print)
    ISSN 2367-4563  (Online)
В момента извършваме реконструкция на сайта, поради което регистрациите и опциите за вход в системата са временно спрени. Благодарим Ви за търпението.

Година 20, Книжка 2 (2017)

Психичното благополучие като субективно преживяванеКалин ГАЙДАРОВ
*Език на статията: Български
Оптимистични и песимистични нагласи в социален контекстАнтоанета ХРИСТОВА, Илина НАЧЕВА, Борян АНДРЕЕВ
*Език на статията: Български
Функционалните ценности като фактори за психично благополучиеЕргюл ТАИР, Калина ПОПОВА
*Език на статията: Български
Религиозност, копинг стратегии и психично благополучиеМария ИВАНОВА, Румяна БОЖИНОВА
*Език на статията: Български
Предиктори на субективното благополучие при доминиращо независимо и взаимозависимо конструиране на АзаЕмануела ПАУНОВА-МАРКОВА
*Език на статията: Български
Личност и инсултна болестИванка АСЕНОВА, Красимира МАНИКАТОВА
*Език на статията: Български
Медиаторен модел за влияние на оценките за организационната среда върху депресиятаВалери СТОЯНОВ, Росица ИКОНОМОВА
*Език на статията: Английски
Дискриминиращите функции на демографските фактори при удовлетвореността от трудаГеорги ПЕТКОВ, Майяна МИТЕВСКА-ЕНЧЕВА, Емилия ЛАЗАРОВА
*Език на статията: Български
Дали най-хубавото предстои? Взаимодействие между минало и бъдеще в няколко субективни индикатора за благосъстояниеБоян ЗАХАРИЕВ
*Език на статията: Български
Проблемът за психичното благополучие в контекста на виртуалната реалностИван БАРДОВ
*Език на статията: Български