Институт за изследване на населението и човека
 
  • ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
    PSIHOLOGICHNI IZSLEDVANIA
    PSYCHOLOGICAL RESEARCH (in Bulgarian)
  •     
    ISSN 1311-4700 (Print)
    ISSN 2367-4563  (Online)
В момента извършваме реконструкция на сайта, поради което регистрациите и опциите за вход в системата са временно спрени. Благодарим Ви за търпението.

Година 21, Книжка 1 (2018)

Година 21, Книжка 1 (2018)Информация
Година 21, Книжка 1 (2018)Съдържание
Изтеглете книжката
ЛИЧНОСТ И ЕМОЦИИИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПРОСТИ ЕМОЦИИКрасен ФЕРДИНАНДОВ, Иван БАРДОВ, Жорж БАЛЕВ
*Език на статията: Английски
ЛИЧНОСТ И ЕМОЦИИВАРИАЦИИ В ТЕОРЕТИЧНАТА СТРУКТУРА НА ТОМКИНС ЗА АФЕКТИТЕ И СЦЕНАРИИТЕКрасен ФЕРДИНАНДОВ, Иван БАРДОВ, Жорж БАЛЕВ
*Език на статията: Английски
ЛИЧНОСТ И ЕМОЦИИВРЪЗКИ МЕЖДУ АЛЕКСИТИМИЯ, ДЕПРЕСИВНОСТ И ПСИХОСОМАТИЧНИ ОПЛАКВАНИЯТраянка ГРИГОРОВА
*Език на статията: Български
ЛИЧНОСТ И СТРЕСДИСТРЕС НА ИДЕНТИЧНОСТТА, ПРОАКТИВНО И РИГИДНО ОСМИСЛЯНЕ, ДЕПРЕСИЯ И ТРЕВОЖНОСТ ПРИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ВЪВ ВЪЗНИКВАЩА ЗРЕЛОСТЕва ПАПАЗОВА, Маргарита БАКРАЧЕВА и Борян АНДРЕЕВ
*Език на статията: Английски
ЛИЧНОСТ И СТРЕСЛОКАЛИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА, АЗ-ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОКРАСТИНАЦИЯМаксимка РАШЕВА
*Език на статията: Български
ПСИХОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКАИМА ЛИ КРИЗА НА ЦЕННОСТИТЕ СРЕД ТРАДИЦИОННИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ?Магдалена ГАРВАНОВА, Светла ШАПКАЛОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
ПСИХОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКАНАГЛАСИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕЕвелина БОГДАНОВА, Мария ТРИФОНОВА, Йорданка ЛАЛОВА, Калина ПОПОВА
*Език на статията: Български
ПСИХОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКАПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА БЕЗПЛОДИЕ (ВЪРХУ ПРИМЕР ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ”)Атанаска МАДЖАРОВА
*Език на статията: Български