Институт за изследване на населението и човека
 
  • ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
    PSIHOLOGICHNI IZSLEDVANIA
    PSYCHOLOGICAL RESEARCH (in Bulgarian)
  •     
    ISSN 1311-4700 (Print)
    ISSN 2367-4563  (Online)
В момента извършваме реконструкция на сайта, поради което регистрациите и опциите за вход в системата са временно спрени. Благодарим Ви за търпението.

Година 21, Книжка 2 (2018)

Година 21, Книжка 2 (2018)Информация
Година 21, Книжка 2 (2018)Съдържание
Изтеглете книжката  
СКАЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЧУВСТВОТО ЗА СЕБЕПРИЕМАНЕ И ПРИЕМАНЕ ОТ ДРУГИТЕЕргюл ТАИР, Мартин ЦЕНОВ
*Език на статията: Български
ВЪПРОСНИЦИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕГО СЪСТОЯНИЯТА И ЖИТЕЙСКИТЕ ПОЗИЦИИСезгин БЕКИР, Ергюл ТАИР
*Език на статията: Български
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДСКАЗВАЩИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА СЕМЕЙСТВА ОТ ЕМОЦИИ И СЦЕНАРИИКрасен ФЕРДИНАНДОВ
*Език на статията: Английски
ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯЗорница ТОТКОВА, Росица РАЧЕВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
КОГНИТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВАРосица РАЧЕВА, Зорница ТОТКОВА
*Език на статията: Български
КАЧЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕСА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯХасан АЗИС
*Език на статията: Български
ИНТЕГРАТИВЕН МОДЕЛ ЗА МОТИВАЦИЯ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕДимитър ДИМИТРОВ
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
ЗРЕНИЕ И ЗРИТЕЛНО ВНИМАНИЕ ПРИ ДЕЦА С ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТОЙорданка ЛАЛОВА, Юлиана ДУШАНОВА, Антоанета КАЛОНКИНА, Стефан ЦОКОВ, Иван ХРИСТОВ, Цветалин ТОТЕВ, Мирослава СТЕФАНОВА
*Език на статията: Английски