Институт за изследване на населението и човека
 
  • ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
    PSIHOLOGICHNI IZSLEDVANIA
    PSYCHOLOGICAL RESEARCH (in Bulgarian)
  •     
    ISSN 1311-4700 (Print)
    ISSN 2367-4563  (Online)
В момента извършваме реконструкция на сайта, поради което регистрациите и опциите за вход в системата са временно спрени. Благодарим Ви за търпението.

Година 17, Книжка 2 (2014)

Професор Георги Йолов Тодоров – носител на новите идеи в екстремалното поведение и военната психология, еталон за научен морал и духовна чистота, колегиално сътрудничество и подкрепа на младите изследователиИ. Пеев, П. Пеев
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Кризите в масовата психика, в личността и в психологическата наука − озадачаващ или закономерен синхронВ. Василев
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Бедствия и масова психикаК. Гайдаров
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Съвременни подходи към изучаването на политическите кризиА. Христова
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Плакатният израз на протестите в критична политическа ситуацияР. Божинова, Е.Таир
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Разнообразие и развитие на колективни представи и нагласи по време на криза в ЕвропаЙ. Зографова
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Процесуална динамика на масовата психикаН. Матеева, Пл. Димитров
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Дискриминация и нагласи между българското мнозинство и ромското малцинство А. Божанова
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Същност и особености при развитието на предразсъдъци – поглед върху нормативните и колективни действия на групите П. Митева
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български