Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 
 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 

Антоанета ХРИСТОВА

Институт за изследване на населението и човека при Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН)

България, гр. София, 1000, ул. ”Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 6

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://www.iphs.eu

 • Главен редактор, професор д-р в ИИНЧ-БАН, Директор на ИИНЧ-БАН
 • Специализирала е клиенто-центрирано консултиране в Словакия и политическа психология в САЩ. Изследователският и интерес е насочен предимно в сферата на политическата психология, политическия имидж мейкър и маркетинг, както и в приложение на MBTI като инструмент за оценка на психологичните типове на К. Юнг. Има 3 монографии, едната в съавторство и над 100 научни статии и публикации в български и чуждестранни научни издания.

 

Йоланда ЗОГРАФОВА

Институт за изследване на населението и човека при Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН)

България, гр. София, 1000, ул. ”Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет.5

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://www.iphs.eu

 • Заместник главен редактор, професор д-р в Институт за изследване на населението и човека при Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН), ръководител на секция ,,Социална, трудова и консултативна психология към ИИНЧ, департамент Психология.
 • Специалист в областта на социалната психология, националната и европейската идентичност, междугруповите отношения, агресивност, гражданска активност.

 

Анатолий ЖУРАВЛЬОВ

Институт по психология, Руска академия на науките (РАН)

Русия, 129366 Москва, ул. Ярославская, д.13

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://ipras.ru

 • Член кореспондент на Руската Академия на науките (РАН)
  Член кореспондент на Руската Академия на образованието (РАО)
  Директор на Института по психология към РАН (ИП РАН)
  Главен редактор на списание „Психологический журнал” към РАН
 • Специалист в областта на социалната психология, организационната и икономическа психология, психология на личността, труда и управлението. Има 350 научни трудове, от които 12 авторски и колективни монографии.

 

Весела МИШЕВА

Университетът в Упсала, Швеция; Университет на Шьовде, Швеция

Luthagsesplanaden 17 B, 752 25 Uppsala

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.soc.uu.se

 • Professor of Sociology, Department of Sociology, Uppsala University Titles, degrees: Professor of Social Psychology, University of Skövde, Professor of Sociology, Uppsala University, 2008 Docent in Sociology, Uppsala University, 2006 Doctor (Ph.D. in sociology), Uppsala University, 2000 Doctor (Ph.D. in philosophy), Sofia, Bulgarian Academy of Sceinces, 1981 Master's Degree in Economics, Higher Institute of Economics, Sofia, Bulgaria, 1974

 

Веселина РУСИНОВА

Институт за изследване на населението и човека при Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН)

България, гр. София, 1000, ул. ”Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет.5

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Експерт към ИИНЧ-БАН
 • Междукултурни изследвания, професионален стрес, ценности в труда. Автор е на повече от 100 публикации.

 

Геролд МИКУЛА

Karl-Franzens Universität Graz; Institut für Sozial psychologie

Universitätsplatz 2/III

A-8010 Graz

Österreich

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://webpsy.uni-graz.at/sozialpsychologie/team/former-and-associated-staff/gerold-mikula

 • EU-Projekt FamWork

 

Георги КАРАСТОЯНОВ

Военна академия „Г. С. Раковски"

БЪЛГАРИЯ, София, 1124, Оборище, бул. Евлоги Георгиев 82

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Ева ГРИЙН

Факултет по социални и политически науки; Университет в Лозана, Швейцария

Associate Professor, Institute of Psychology
Quartier UNIL-Mouline
Bâtiment Géopolis
Office: 5143
CH-1015 Lausanne 
UNILaPSe
021 692 38 84

 • Cross-national comparisons and survey research; Discrimination; Experimental social psychology; Intercultural psychology; Intergroup relations; Political psychology; Prejudice 

 

Кристоф КОНЕЧКИ

Институт по социология, Факултет по икономика и социология,   Университет Лодз, Полша

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Professor, Ph.D., Department of Sociology of Organization and Management
 • Fields of research: sociology of human resources; sociology of interaction; methodology of qualitative research; interpretative sociology of work, organization and economy

 

Пламен КАЛЧЕВ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

България, София, 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, кабинет 49

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://phls.uni-sofia.bg/article/110

 • Професор, д.пс.н., Ръководител на катедра „Обща, експериментална и генетична психология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Обща, експериментална и генетична психология“
 • Психология на развитието в детска и юношеска възраст, психологично оценяване

 

Румяна БОЖИНОВА

Институт за изследване на населението и човека при Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН)

България, гр. София, 1000, ул. ”Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет.5

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://www.iphs.eu

 • Професор д-р в Институт за изследване на населението и човека при Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН), Ръководител на департамент „Психология” и на секция „Психология на личността и методология на психологичното изследване” в ИИНЧ-БАН
 • Автор е на повече от 90 публикации. Във фокуса на нейните интереси са базисни личностни механизми на регулация на поведението.

 

Румен СТАМАТОВ

ПУ “Паисий Хилендарски”

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Професор по възрастова и педагогическа психология, Доктор по психология; Заместник декан на Педагогически факултет ПУ “Паисий Хилендарски”; Ръководител катедра “Психология и педагогика” в ПУ “Паисий Хилендарски”; Преподавател по възрастова психология в катедра  Педагогика и психология – ПУ
 • Психология на развитието; Психологическо консултиране; Морално развитие на детето; Развитие на емпатията при детето; Обучение и развитие

 

Силвия ПЕЦОЛИ

Department of Political and Social Sciences

Via delle Pandette, 21;  50127 FLORENCE

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Социолог. Преподава в специалност ,,Медии и журналистика" и в специалност ,,Стратегическо общуване" във Флорентинския университет, Факултет по политически науки "Цезаре Алфиери". Тя сътрудничи в организирането на преподавателската дейност и участва в проекти за оценка на обучителни пътеки и свързаните с тях сертификати за качество. Член е на Комуникационната комисия на Италианския съвет за социални науки за научни изследвания на Нови граници в комуникацията и космополитизма. Занимава се с въпроси, свързани с модернизацията и ролята на медиите в съвременното общество, като отделя специално внимание на процеса на изграждане на идентичност. 

 

Сашо КОЧАНКОВСКИ

 Университет в Битоля, Македония

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://mnd-bitola.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=65:2012-02-26-18-29-15&catid=29:biobib&Itemid=19

 • Магистър на психологическите науки, а докторската дисертация защитава през 2012 год. Завършил психолог и гещалт терапевт. Старши експерт по образованието за правата на човека и права на децата при Съвета на Европа. Преподавател във Висшата медицинска школа, асистент в Педагогическия факултет - Битоля (2000 - 2007). Психолог - психотерапевт и ръководител на отдел за психично здраве на деца и младежи - Битоля. Председател на Центъра за човешки права "Амос" - Битоля. Автор на 4 книги и 40 професионални и научни трудове. Член на МНД - Битоля от 2002 г., а от 2008 год., секретар на отдела за Oбществени науки и право, и член на управителния съвет

 

Яна ХЪШЪМОВА

Колеж по изкуства и науки, Департамент по славянски и източноевропейски езици и култури,

Държавен университет Охайо, САЩ

Професор и председател на катедра ,,Славянски и източноевропейски езици и култури" и член на асоцииран факултет в катедрите по сравнителни изследвания, изследвания на жените, пола и сексуалност, интердисциплинарната програма за филмови изследвания и Центърът за международна сигурност Mershon; научен сътрудник в Изследователския център на Словенската академия на науките и изкуствата (Институт за култура и памет).

 • Доцент доктор. в Университета на Илинойс, Урбана-Шампейн, 1999 г., сравнителна литература (филмови и полови изследвания)
 • Доцент доктор. в Университета на Илинойс, Урбана-Шампейн, 1996, славянски езици и литератури
 • М.А., Университет на Илинойс, Урбана-Шампейн, 1992, славянски езици и литератури
 • М.А., Софийски университет "Св. Климент Охридски", 1990, История и теория на културата
 • В.А. в Софийски университет "Св. Климент Охридски", 1989 г., Българска филология

 

Мая КОНОВА

Институт за изследване на населението и човека при Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН)

България, гр. София, 1000, ул. ”Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 6

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Редактор на сп. ,,Психологични изследвания“ и сп. ,,Население“
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски", 1989 г., Българска филология
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии –
 • Печатни комуникации - бакалавър; Електронен контент – магистратура.