Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 22, Книжка 1 (2019)

Година 22, Книжка 1 (2019)Информация
Година 22, Книжка 1 (2019)Съдържание
Изтеглете книжката  
Невербална комуникация и кризисна интервенцияДонка ПЕТРОВА
*Език на статията: Български
Приложение на арт-терапията в консултирането и социално-педагогическата помощ в БългарияНели БОЯДЖИЕВА
*Език на статията: Български
Анализ на използването на концепти в комуникацията между културитеТоля СТОИЦОВА
*Език на статията: Английски
Влияние на социалната среда върху психо-соматичното и психично здраве в юношеска възрастЕвелина БОГДАНОВА, Богдана АЛЕКСАНДРОВА
*Език на статията: Български
Ангажираност и натовареност в юношеска възраст като фактори, повлияващи психичното здравеЕвелина БОГДАНОВА, Богдана АЛЕКСАНДРОВА
*Език на статията: Български
Динамика на способността за емпатия в начална училищна възрастИва КОПРИНКОВА-ИЛИЕВА
*Език на статията: Български
Българска адаптация на въпросник за оценка на родителско приемане-отхвърляне за деца в предучилищна възраст (ECPARQ): Пилотно изследване на факторната структураНадя КОЛЧЕВА, Любомир ДЖАЛЕВ
*Език на статията: Английски
Новите образователни технологии „Напредък в ученето“ (Learning progression) и приложението им в предучилищното образованиеМария АТАНАСОВА-ТРИФОНОВА, Евелина БОГДАНОВА
*Език на статията: Български
„Защо съм в училище?“: изследване на мотивацията за ученеПенка ХРИСТОВА, Елена АНДОНОВА, Маргарита ПАВЛОВА
*Език на статията: Български
Нагласи към мултилингвизма на български учители, работещи в мултикултурна социална средаНина ГЕРДЖИКОВА
*Език на статията: Български
Проблеми във взаимодействието „училище – семейство“ през призмата на ключови субектиБистра МИЗОВА, Бончо ГОСПОДИНОВ, Сийка ЧАВДАРОВА-КОСТОВА
*Език на статията: Български
Учителят като обект на агресия в трудния ученически класЕкатерина ДИМИТРОВА
*Език на статията: Български
Оценка на директни и индиректни форми на „всекидневен“ садизъм в юношеска възраст: три- или четирифакторен модел?Пламен КАЛЧЕВ, Светлина КОЛЕВА
*Език на статията: Български
Личностни детерминанти на „всекидневния“ садизъм в юношеска възрастСветлина КОЛЕВА, Пламен КАЛЧЕВ
*Език на статията: Български
Стил на междуличностни отношения и агресивност при юношиРусанка МАНЧЕВА
*Език на статията: Български
Изследване на социалнопсихологични и личностови фактори на агресията в учи- лищна средаТодор БОНЕВ
*Език на статията: Български
Специфичното езиково нарушение в контекста на билингвизма и мултилингвизма – перспективи пред логопедичната практикаЕлена БОЯДЖИЕВА-ДЕЛЕВА
*Език на статията: Български
Прилагане на специализирани психометрични тестове и трениращи практики при деца с дислексия на развитието.Йорданка ЛАЛОВА, Юлиана ДУШАНОВА, Антоанета КАЛОНКИНА, Стефан ЦОКОВ
*Език на статията: Английски
Четене, слухова преработка и свързани факториКатерина ЩЕРЕВА
*Език на статията: Български
Лидерство и невербална комуникация във виртуални екипиМариян ВАСЕВ
*Език на статията: Български
Съвременно кариерно развитие и отговорности на организациитеМаргарита АТАНАСОВА
*Език на статията: Български