Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Списание „Психологични изследвания” приема и издава статии на български и английски език. Статиите се приемат за публикуване след анонимно рецензиране по системата double blind, т.е. процедурата предполага двойна анонимност (на автор и рецензент). Това се прави с цел намаляване на субективния фактор, осигуряване на обективност на оценката и високо качество на публикуваните материали. Рецензиите се съхраняват в редакцията на списанието в течение на 5 години.

Основните критерии, по които се оценяват качествата на статиите са: съответствие на тематиката на списанието; спазване на формалните технически изисквания; стойност на представената статия, сравнена със съвременната литература като значимост на представения материал, оригиналност на изследванията, експериментален дизайн, качество на данните, дискусия и изводи.

Списанието се придържа към стандартите на редакционната етика в съответствие с международните стандарти, препоръчани от Комитета за етика на научните публикации (COPE) (http://publicationethics.org/) при рецензиране, публикуване и спазване на авторските права.

Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на своите публикации и мненията, изложени в тях. Публикуването на един ръкопис не означава, че вижданията и позицията на автора се споделят от редакционната колегия и ИИНЧ-БАН.