Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Том 22, Книжка 2 (2019)

Том 22, Книжка 2 (2019)Информация
Том 22, Книжка 2 (2019)Съдържание
Изтеглете книжката  
Личност и емоцииЕмоционална експресивност и артистично себепредставяне във виртуалните социални мрежиЖеня МИЛУШЕВА, Ирина ЗИНОВИЕВА, Цветинка ГАЙДАЖИЕВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Личностни характеристики: взаимовръзкиИзмерения на привързаността и личностни диспозиции: концептуални връзки и различияДаниел ПЕТРОВ
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Личностни характеристики: взаимовръзкиПсихологическо приспособяване и възприето родителско приемане – отхвърляне при българи в средна зряла възраст.Надя КОЛЧЕВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Личностни характеристики: взаимовръзкиВзаимовръзка между субективната възраст и чертите на личността през прехода към ранната зряла възрастДиана ХРИСТОВА, Теодора ДЖОРГОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Личностни характеристики: взаимовръзкиРегулаторен фокус, регулаторна мода и стил на вземане на решениеГеорги КАРАСТОЯНОВ, Александрина БАХНЕВА, Мануела ПЕТКОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Личностни характеристики: взаимовръзкиЦенности и субективно благополучие при младите хора в прехода от юношество към ранна зрялостМария КАРАИВАНОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
Методи за измерване на личносттаВъпросник „Мръсната дузина“ за измерване на чертите от Тъмната триада (The Dark Triad Dirty Dozen Scale): Първоначална адаптация на българската версияСоня ДРАГОВА-КОЛЕВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
Методи за измерване на личносттаИзследване на крадци рецидивисти с въпросника на Тъмната триадаВладимир ЖЕЧЕВ, Емил МАДЖАРОВ
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Методи за измерване на личносттаБългарска адаптация на Въпросник за изследване на саморегулацията (SRQ)Боряна ПАЛАТОВА, Живка ЖЕЛЯЗКОВА-КОЙНОВА, Красимира МИНЕВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Методи за измерване на личносттаАдаптация на кратката скала за потребност от уникалност (CNFU) в български социокултурен контекстТатяна ЙОРДАНОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Психично здраве и качество на животПредиктори на индивидуалните стратегии за справяне с онкологична диагнозаБиляна ЦОНКОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Психично здраве и качество на животКачество на живот на възрастните хора с увреждания, ползващи услуги в общносттаМария СТОЙКОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Психично здраве и качество на животОтражение на агресивните предиспозиции върху академичната мотивация, удовлетвореността от живота и чувството за щастие при студентиГошо ПЕТКОВ, Майяна МИТЕВСКА-ЕНЧЕВА, Петя РАДЕВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Психично здраве и качество на животБългарска адаптация на Въпросник за изследване на възприеманите бариери пред здравословното хранене и физическата активност (Welsh et al. 2012)Боряна ПАЛАТОВА, Живка ЖЕЛЯЗКОВА-КОЙНОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Психично здраве и качество на животЕфекти от дългосрочното трениране на спортно ориентиране върху пространственото вниманиеИванка АСЕНОВА, Ина ДИМИТРОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски
Психично здраве и качество на животМентализационни дименсии и ментализационни нарушения при лица с Емоционално нестабилно личностово разстройство Граничен и Импулсивен типГергана ХРИСТОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български