Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Том 24, Книжка 1 (2021)

Том 24, Книжка 1 (2021)Информация
Том 24, Книжка 1 (2021)Съдържание
Изтеглете книжката   
Здравна и консултативна психология в контекста на COVID-19Стрес и справянето с него по време на първата вълна от COVID-19 в БългарияАнтоанета ХРИСТОВА, Георги КАРАСТОЯНОВ
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Здравна и консултативна психология в контекста на COVID-19Кратка скала за резилентност (BRS) на български: оценяване на способността за възстановяване от неблагоприятни събитияРумяна КАРЕВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Здравна и консултативна психология в контекста на COVID-19Мобилността град-село в условия на пандемия от COVID-19Десислава ПИЛЕВА, Ивайло МАРКОВ
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Здравна и консултативна психология в контекста на COVID-19Смислен труд и COVID-19: перспективи и насоки за бъдещи изследванияАни ГИРГИЦОВА-ДИМИТРОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Здравна и консултативна психология в контекста на COVID-19Адаптация, факторна структура и психометрични свойства на българската версия на скала страх от COVID-19Соня ДРАГОВА-КОЛЕВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Здравна и консултативна психология в контекста на COVID-19Кризата на доверие: заплахи и възможности за справяне в извънредната ситуация, предизвикана от COVID-19Веселина КАЧАКОВА
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Здравна и консултативна психология в контекста на COVID-19Скàли за наивистични и конспиративни вярвания спрямо COVID-19 и за специфични поведения, свързани с COVID-19 – адаптация и валидизацияМетоди КОРАЛОВ
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Здравна и консултативна психология в контекста на COVID-19Алекситимия, чувствителност към тревожност и ментализация при лица, диагностицирани с диабет тип I или тип II.Мая ИГНАТОВА, Светослав САВОВ
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Български
Здравна и консултативна психология в контекста на COVID-19Прегрешения в романтичните взаимоотношения: истинските причини зад изневярата на мъжетеСимеон СИМЕОНОВ
Изтеглете статията  
Абстракт  
*Език на статията: Английски