Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Година 18, Книжка 1 (2015)

Връзки между петфакторен модел на личността и депресия
М. Рашева
*Език на статията: Български
Валидизиране на метод, измерващ петфакторния модел на личността (BFI) в извадка от български студенти
М. Рашева
*Език на статията: Български
Метафорите в медийния език на тероризма: Образът на „Хизбула“ в български всекидневници (Изследване на в. 24 часа, в. Труд и в. Дневник)
Т. Стоицова
*Език на статията: Български
Характеристики на организацията на труда и тяхното влияние върху удовлетвореността на служителите от материалното стимулиране
Ф. Филипов
*Език на статията: Български
Личностни детерминанти на социалната компетентност при педагогически специалисти
Б. Мизова, М. Петкова
*Език на статията: Български
Автостигма и психотерапевтична работа за редуциране на автостигмата при пациенти с психиатрични проблеми
А. Ферчева
*Език на статията: Български
Въпросник за оценка на автостигма на психичната болест
Л. Джалев, А. Ферчева
*Език на статията: Български
Възприятие на емоционална лицева експресия при деца със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието
Е. Богданова
*Език на статията: Български
Огледални неврони. В търсене на теория
Н. Неделчев
*Език на статията: Български