Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Институт за изследване на населението и човека
 

Том 24, Книжка 2 (2021)

Том 24, Книжка 2 (2021)Информация
Том 24, Книжка 2 (2021)Съдържание
Изтеглете книжката   
Кризата: индивидуални и социални проекцииEмоционален Струп тест с лица при деца в начална училищна възрастЕевелина БОГДАНОВА, Мария АТАНАСОВА-ТРИФОНОВА, Йорданка ЛАЛОВА
Абстракт  
*Език на статията: Български
Кризата: индивидуални и социални проекцииТраектория на ранното развитие на разпознаването на лицеви емоции при типично развиващи се децаИванка АСЕНОВА, Мария КУРТИ
*Език на статията: Английски
Кризата: индивидуални и социални проекцииСравнение на стиловете на привързаност в България и Обединеното КралствоГалина КАБАДЖОВА
Абстракт  
*Език на статията: Английски
Кризата: индивидуални и социални проекцииОрганизационен климат – конструиране и апробация на методология за измерването муЯсен ДИМИТРОВ
Абстракт  
*Език на статията: Български
Кризата: индивидуални и социални проекцииГраждански добродетели като алтернативни форми на поведение в организациитеБиляна ЛЮБОМИРОВА
Абстракт  
*Език на статията: Български
Кризата: индивидуални и социални проекцииГрупови и индивидуални проекции на силни и слаби черти, благополучието, нуждата от одобрение и фалшивото себепредставяне – ретест процедуриКрасен ФЕРДИНАНДОВ
Абстракт  
*Език на статията: Български